Αντλίες θερμότητας

Τι είναι η αντλία θερμότητας
Ο όρος αντλία θερμότητας αναφέρεται σε μηχανές που λειτουργούν με την χρήση συμπιεζόμενου αερίου ως μέσο μεταφοράς της ενέργειας ανάμεσα σε πηγή και καταβόθρα. Η μηχανή αυτή αποτελείται από κυκλοφορητή, συμπιεστή, βαλβίδα εκτόνωσης και εναλλάκτες θερμότητας ώστε η κατεύθυνση άντλησης της θερμικής ενέργειας να μπορεί να αντιστραφεί. Για το λόγο αυτό συνήθως παρέχει θέρμανση και ψύξη εσωτερικών χώρων αλλά και ζεστό νερό χρήσης. Οι πιο κοινές πηγές άντλησης θερμότητας για τέτοιες μηχανές είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας και το έδαφος.
 
Κατανάλωση
Η κατανάλωση πέφτει κάτω από το 70% σε σχέση με το πετρέλαιο και 30% κάτω από το πέλλετ - ξύλο.
 
Ο συντελεστής κατανάλωσης - απόδοσης είναι θετικός (COP>4.5).
 
Σημείωση: μεγαλύτερη οικονομία (μέχρι και 80%) πετυχαίνεται όταν η Αντλία Θερμότητας συνδεθεί με ενδοδαπέδια θέρμανση με την ενδιάμεση σύνδεση αποθήκης νερού (boiler) και την κατανάλωση νυχτερινού ρεύματος.
 
Εγκατάσταση
Λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα
Δεν παράγει απόβλητα
Είναι φιλική στο περιβάλον
 
Τοποθετείται στο μπαλκόνι, στην αυλή η στη ταράτσα. 
 
Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται από ψυκτικό - υδραυλικό και 
μπορεί να τοποθετηθεί:
  • αυτόνομα
  • παράλληλα με άλλη πηγή θέρμανσης.
Συνδέεται:
  • σε σώματα καλοριφέρ (πάνελ)
  • φανκόϊλ
  • ενδοδαπέδια θέρμανση
Service
Η συντήρηση είναι σχεδόν μηδενική.
 
Είναι περίπου ίδια με αυτή της εξωτερικής μονάδας του κλιματιστικού.
 
 
 
primi sui motori con e-max