Ψυγεία

 

Ψύκτες νερού Συντηρήσεις Καταψύξεις
 
 
 
 

 

Ψυγεία - Πάγκοι

 

Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση όλων των ψυγείων από όλα τα εργοστάσια ανεξαρτήτως προέλευσης.

Παρέχουμε service τόσο σε οικιακά, όσο και σε επαγγελματικά ψυγεία – θαλάμους. Ασχολούμαστε με όλων των ειδών τα επαγγελματικά ψυγεία. Επιδιορθώνουμε όλες τις βλάβες σε θαλάμους, βιτρίνες, ψυγεία αναψυκτικών, συντηρήσεις και καταψύξεις. Συνιστούμε την ετήσια ή εξαμηνιαία συντήρηση για τη σωστή λειτουργία και την αποφυγή βλαβών. Παράλληλα, εγκαθιστούμε νέα ή και μεταφέρουμε ακόμα επαγγελματικά ψυγεία. Στην περίπτωση μεταφοράς, αποσυνδέουμε εμείς τους μηχανισμούς.

 

 

primi sui motori con e-max